Lajmi po bën namin! Miliona lekëve të lëna nëpër dentistë iu erdhi fundi, mbillini vetë dhëmbët, ja se si

Një ekip studiuesish prestigjioze nga “King ‘s College” në Londër, Angli, kanë gjetur se një molekulë e përdorur në terapi për të luf tuar sëmundjet degjenerative neur ologjike, të tilla si së mundja Alzhei mer. Kjo molekulë është në gjendje për të stimuluar prodhimin e dentinës nga qelizat burimore të dhëmbit në nerv in e tij.

Ajo është një proces bio logjik i cili, nëse trajtohen siç duhet, fjalë për fjalë mund të revolucionarizojë disa nga ndërhyrjet më të zak onshme dhe të përhapura të dhëmbëve, të tilla si trajtimin e kariesit.

Dentina, një ind lidhës i prodhuar nga të ashtuquajturat qelizat nerv ore të dhëmbit, natyrisht, është gjeneruar edhe në rastet e traumave ose infeksi oneve të jashtme të dhëmbit, e cila megjithatë nuk është e mjaftueshme, duke formuar dëmt imet e mëdha të dhëm bëve, të tilla si ato që lidhen me heqjen e një kariesi tek dentisti.

Në këtë rast hapësira boshe është e mbushur nga mbushjet e zako nshme artificiale në çimento kalciumi ose silic inerte, të cilat, megjithatë, mund të kërkojnë trajtime të shumta dhe ndërhyrje, si dhe të çojnë në infeks ione të mundshme.

Studiuesit, të koordinuar nga Profesor Paul Sharpe, kanë zbuluar që molekula të vogla të test uara me sukses në luf tën e Alzhe imer, në qoftë se aplikohen në prish jen e dhëmbit, dalëngadalë zëvendësojnë të gjithë strukturën e sipërme të dhëmbit. Detajet e studimit janë botuar në revistën Natyrë