Dy vëllezër nga Istogu e b.ëjnë për spi.tal nënën e tyre në ditë Bajrami

Pol.icia e Kosovës ka arr.estuar sot dy meshkuj pasi të njëjtit kanë rrahur nënën e tyre, më datë 31.07.2020 në Istog. I gjithë inc.identeti kishte ardhur pas një mosmarr.ëveshje mes tyre. Detajet e mos.arr.veshjes ende jane te panj.ohura.

Vik.tima ka pranuar traj.tim mjekësor ndërsa të dy.shuarit pas intervistimit, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje ndërsa i dyshuari tjetër është liruar.