Gjoks më të mëdhenj: Pse i duan gratë dhe roli i medias në të

Dëshira për gjoks më të madh te femrat ndikohet nga një kombinim faktorësh, duke përfshirë ndikimet shoqërore, evolucionare dhe mediatike. Ndërsa disa gra mund të kërkojnë gjoks më të madh për atraktivitetin e perceptuar për burrat ose standardet shoqërore, preferencat individuale ndryshojnë shumë.

Perspektivat evolucionare sugjerojnë se gjoksi më i madh mund të sinjalizojë pjellorinë, por atraktiviteti është i shumëanshëm. Perceptimet shoqërore lidhin gjoksin e madh me pjekurinë dhe feminitetin, duke ndikuar në perceptimin e vetes. Suksesi profesional mund të ndikohet nga pamja fizike, por aftësitë dhe kualifikimet janë vendimtare. Standardet e modës dhe medias historikisht favorizuan disa lloje trupash, duke krijuar presion.