Të gjithë po habiten nga kjo kafshë, ja ku rritet ajo/ Por a e gjeni dot se si quhet?

Ёshtë renditur si shqetësimi më i vogël nga IUCN për shkak të shpërndarjes së saj të gjerë, popullsisë së saj e madhe dhe pranisë së saj në një numër zonash të mbrojtura.

Ёshtë sipërfaqësisht i ngjashëm me zardafin, por ndryshon nga ajo për nga madhësia e saj më e vogël dhe preferencat e habitatit.Ndërsa kunadhja është një kafshë e pyjeve, zardafi është një specie më e përgjithshme dhe e adaptueshme, që ndodhet në një numër vendbanimesh të hapura dhe pyjore.

Paraardhësi i saj më i mundshëm është Martes vetus , i cili gjithashtu jetonte në pyje.

Fosilet e hershme të M. vetus u gjetën në depozitat e akullnajës Würm në Liban dhe Izrael. Foto!